Testklassen & doelgroepen: oproep en timing


Via de 'E-nieuwsbrief onderwijs' van de stad Kortrijk lanceerden we in midden-november een oproep richting het lager en middelbaar onderwijs. We zochten specifiek een aantal klassen en enthousiaste leerkrachten van het 3e graad lager en de 1ste graad middelbaar onderwijs om de VR-brillen, VR apps en enkele lesmethodieken te testen.

De oproep werd snel positief beantwoord door 3 leerkrachten:
Na contact en een persoonlijk gesprek met de leerkrachten kwamen we uit op:

- 1 testsessie op 6 maart voor het Guldensporencollege Campus Groeninge
- 4 testsessie op 22, 23 en 29, 30 mei voor Basisschool Het Open Groene

Populaire posts