Testgroep #1: 1. lesstructuur en groepsopdrachten


Op 6 maart gingen we aan de slag met de eerste testgroep: 15 leerlingen van het 2e middelbaar Latijn-Grieks van het Guldensporencollege Campus Groeninge. De testsessie van ca. 2 uur had volgende lesstructuur en opbouw:
  1. rode draad en lesstructuur via een interactieve Powerpoint
  2. uitleg over VR en situering van het educatief pakket
  3. groepjes van 3 leerlingen, 1 VR bril + 1 smartphone testen de hardware en de VR apps uit
  4. groepsopdracht 1: maak een 360° foto: hiervoor kozen we als actieterrein het nabijgelegen park ''t Plein'.
  5. groepsopdracht 2: via 4 vragen reflecteren de leerlingen over 'VR vandaag' en 'VR in de toekomst'. Hiervoor maakten ze gebruik van post-its en flipoverbladen.
De Powerpoint van het lesverloop kan je hieronder bekijken:


Populaire posts